Fantastiske aksjetips

Aksjetipsene i Finansavisens innsideportefølje knuser Oslo Børs.

Børs

Denne uken opplevde innsideporteføljen i Finansavisen en liten tilbakegang samtidig som Oslo Børs viste styrke. Mens verdien på innsideporteføljen ble redusert med 2,2 proseent klatret Hovedindeksen 3,2 prosent.Likevel er det ingen tvil om at innsideporteføljen har en imponerende historikk. Hittil i år kan porteføljen vise til en oppgang på 24,5 prosent. I samme periode har hovedindeksen på Oslo Børs klatret 5,2 prosent.Innsideporteføljen er sammensatt av fem selskaper hvor sentrale innsidere investerer for betydelige beløp. Porteføljen finner du i dagens utgave av Finansavisen.

Nyheter
Børs