Hemmelige aksjonærer avsløres

Nå blir det mulig å identifisere de reelle eierne bak nominee-konti.

Foto: Finansavisen
Børs

Oslo Børs VPS lanserer i dag en tjeneste som hjelper selskaper på Oslo Børs og Oslo Axess å identifisere de reelle eierne bak nominee-konti. Dette bidrar til større åpenhet, bedre kontrollmuligheter og økt tillit til det norske verdipapirmarkedet, skriver børsen i en melding. Kunnskap om eierne gir ikke minst også selskapene bedre grunnlag for godt IR-arbeid og samarbeid med sine eiere."Det er en kjensgjerning at det reelle eierskapet ofte ikke fremgår av aksjonæroversikten fra VPS, fordi en del utenlandske eiere har registrert sine aksjer på såkalte nominee-konti. Dette er en økende utfordring med hensyn til åpenhet, godt IR-arbeid og gjennomføring av ulike typer selskapshendelser. Gjennom tjenesten Nominee ID får selskapene hjelp til å identifisere de reelle eierne, og blir dermed bedre i stand til å forstå hensikten med eiernes posisjoner og sammenhengen mellom aksjonærer og forvaltere", heter det.Nominee ID er utviklet i samarbeid med London-baserte Richard Davies Investor Relations (RD:IR). I samarbeid med RD:IR er Oslo Børs VPS i stand til å levere grundige aksjonæranalyser til selskapene i løpet av tre uker. RD:IR er en internasjonal og erfaren aktør i arbeidet med å identifisere reelle eiere bak forvalterkonti samt utarbeide aksjonæranalyser, og har regelmessig kontakt med de aktuelle miljøene i ulike land.Selskapene som benytter seg av tjenesten vil motta rapporter og analyser av eierskapet for eksempel på kvartals- eller månedsbasis. På bakgrunn av fullmakter fra selskapene, og med henvisning til selskapenes innsynsrett, blir det sendt forespørsler til forvaltere og banker. Dersom noen ikke ønsker å svare eller er villig til å oppgi den etterspurte informasjonen, vil dette tydelig merkes i rapportene til selskapene. Basert på erfaringer fra andre land forventes det at åpenhet fra flertallet vil bidra til at færre velger å unnlate å gi informasjon.Bakgrunn:Investorer som ønsker å kjøpe aksjer i et annet land, registrerer ofte sitt eierskap på en såkalt nominee-konto. Dette er en forvalterkonto hos for eksempel en bank, som forvalter aksjene på vegne av den reelle eieren. Investorer benytter i stor grad nominee-konti av praktiske årsaker, blant annet fordi man ønsker at en forvalter holder orden på viktige hendelser som informasjon knyttet til selskapets generalforsamling og utbytteopplysninger. Ulempen er at det er forvalteren som normalt har stemmerett for aksjene, og den reelle eieren har aldri noen garanti for å bli holdt oppdatert av forvalteren.

Nyheter
Børs