King Oscar skilles ut

Rieber & Søn ASA vil skille ut King Oscar i et eget underkonsern.

Børs

Styret i Rieber & Søn ASA vil overfor generalforsamlingen fremme forslag om å skille ut King Oscar i et eget underkonsern av Rieber & Søn ASA, med morselskap i Norge og datterselskap i Polen, Belgia og USA.Bakgrunnen er styrets vurdering av at man står overfor en sanering og restrukturering av produksjonsleddet innen hermetisk sjømat. Produksjonskapasiteten globalt sett og i Nord-Europa spesielt er høyere enn etterspørselen, og finanskrisen har forverret den økonomiske situasjonen for mange produsenter. Markedet for sjømat på verdensbasis er svakt stigende.En utskillelse vil optimalisere muligheten for King Oscar til å delta i en eventuell restruktureringsprosess. King Oscar har de siste ti årene vært igjennom en kontinuerlig effektivisering hvor blant annet produksjon som tidligere ble gjort ved fem fabrikker, nå gjøres ved to - én i Norge og n i Polen. King Oscar bør kunne innta en sentral rolle i en restruktureringsprosess.King Oscar har gjennom effektiviseringstiltakene forbedret lønnsomheten. I tillegg har en styrket amerikansk dollar og en svekket polsk og norsk valuta bidratt til ytterligere resultatfremgang. Bedre produktmiks har også økt driftsmarginen for King Oscar.Fisjonsfusjonen vil ikke få innvirkning for aksjonærene i Rieber & Søn. Rieber & Søn-aksjene vil ha samme pålydende før og etter fisjonsfusjonen; 10 kroner per aksje. Antallet aksjer i Rieber & Søn vil være det samme, og verdiene bak hver aksje vil være uendret.King Oscar skal være juridisk og operativt utskilt fra oktober 2009.

Nyheter
Børs