Kjøper aksjer for millioner

Storaksjonær fortsetter å laste opp med aksjer i Ekornes.

Stressless Home Theater - Foto: Selskapet
Børs

Nordstjernan AB kjøper 115.000 aksjer i møbelprodusenten Ekornes. Transaksjonen skjedde til en kurs på 60 kroner aksjen. Ny beholdning etter kjøpet er 4.068.876 aksjer.Nora F. Larssen, ansatt i Nordstjernan, er styremedlem i Ekornes.

Nyheter
Børs