Positive tall fra Storbritannia

Ferske tall fra Storbritannia viser høyere vekst enn ventet.

Børs

Nye tall offentliggjort tirsdag viser at den harmoniserte konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,9 prosent på månedsbasis i februar.For året under ett steg prisene med 3,2 prosent, opplyser Bloomberg News tirsdag.Det var på forhånd ventet at prisene skulle stige 0,3 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis.

Nyheter
Børs