Resultatet av Hurtigrutens emisjon

Tegnet 78 millioner nye aksjer.

Foto: Scanpix
Børs

Selskapet har registrert og mottatt tegninger for totalt 78.666.033 nye aksjer, og ikke 78.612.633 som tidligere meddelt i børsmeldingen. Økningen er på totalt 53.400 aksjer som ved en inkurie var feilregistrert, ifølge selskapet.Ny aksjekapital er på 420.259.163 kroner, opp fra 341.593.130.

Nyheter
Børs