Resultatvarsel

Ledelsen i TietoEnator innrømmer at starten på 2009 har vært tøff. Nå kuttes kostnadene med 862 millioner kroner.

Foto: AP
Børs

TietoEnator har hatt en tøff start på året, og slår nå fast at inntekter og driftsresultat i 2009 vil bli lavere enn hva som var tilfelle i 2008. I januar og februar falt inntektene med 12 prosent sammenlignet med de samme månedene i fjor. Halvparten av dette skal være valutakursrelatert.Ledelsen i TietoEnetor skal nå gjennomføre en rekke kostnadskutt, og håper på den måten å spare inn 100 millioner euro, eller 862 millioner kroner.TietoEnator legger frem sine kvartalstall 24. april.

Nyheter
Børs