Så mye øker prisene i USA

Makro: Amerikanske statistikkmyndigheter forteller hvor mye produsentprisene øker i USA.

Foto: iStockphoto
Børs

Amerikanske statistikkmyndigheter forteller at produsentprisene i USA økte med 0,1 prosent i februar. Analytikerstanden ventet at produsentprisene skulle øke med 0,4 prosent på månedsbasis.Dersom vi ser bort fra mat og energi, var produsentprisene opp 0,2 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,1 prosent.På årsbasis falt produsentprisene med 1,3 prosent, mens det var ventet en nedgang på 1,4 prosent.

Nyheter
Børs