Seks aksjer stiger over ti prosent

Selv om tirsdagen preges av kursfall på Oslo Børs, finner vi seks aksjer kan vise til kursoppganger på ti prosent eller mer. Bestemann stiger 25 prosent.

Børs

Etter en positiv børsåpning, peker nå pilen ned på Oslo Børs. I skrivende stund står hovedindeksen i 229,98 poeng, ned 1,06 prosent. Årsaken til det er at oljeprisen faller litt tilbake.Et fat nordsjøolje, med levering i mai, omsettes nå for 52,91 dollar, ned 1,05 prosent.Likevel er det enkelte investorer som kan glede seg over solide kursløft. Seks aksjer kan vise til kursoppganger på ti prosent eller mer.Best går det Eitzen Chemical som klatrer 25,33 prosent, etterfulgt av Oceanteam og Camillo Eitzen & Co som klatrer henholdsvis 21,21 prosent og 18,78 prosent. Tandberg Storage stiger 12,50 prosent, DiaGenic er opp 10,07 prosent mens Tandberg Data klatrer ti prosent.

Nyheter
Børs