Slik går aksjene på Wall Street

Investorene på Wall Street tolker dagens makrotall. Utviklingen i aksjemarkedet kan du følge her.

Aggressive tradere i Brasil - Foto: AP
Børs

Det har vært en positiv start på det amerikanske aksjemarkedet. Fire minutter etter at handelen tok til har den teknologitunge Nasdaq-indeksen gått opp 0,73 prosent og står i 1.414,26 poeng mens Dow Jones står i 7.234,25 poeng etter en oppgang på 0,24 prosent.Oppdatert klokken 14.43: Nasdaq-indeksen har nå gått opp 0,38 prosent og står i 1.409,37 poeng mens Dow Jones står i 7.189,73 poeng etter en nedgang på 0,38 prosent.Utviklingen kan du følge her.Ferske tall fra USA viser at boligbyggingen økte med 22,2 prosent i februar. Det gir en sesongjustert årstakt på 583.000 enheter. Analytikerstanden ventet en årstakt på 450.000 enheter. Tallene fra januar ble revidert til 477.000 boliger, fra opprinnelig rapporterte 466.000 boliger. Antallet nye boligbyggingstillatelser steg til 547.000 enheter, mens analytikerstanden ventet 500.000 nye byggetillatelser.Amerikanske statistikkmyndigheter forteller at produsentprisene i USA økte med 0,1 prosent i februar. Analytikerstanden ventet at produsentprisene skulle øke med 0,4 prosent på månedsbasis. Dersom vi ser bort fra mat og energi, var produsentprisene opp 0,2 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,1 prosent. På årsbasis falt produsentprisene med 1,3 prosent, mens det var ventet en nedgang på 1,4 prosent.

Nyheter
Børs