Stiger Oslo Børs til 251 poeng?

-Dette indikerer at en langsiktig bunn er nådd og at den overskyggende pessimismen er på vei ut av markedet, sier analytiker. På kort sikt er derimot markedsaktørene veldig vinglete.

Foto: AP
Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech har analytikeren laget en teknisk analyse av hovedindeksen på Oslo Børs.-Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, mens den fortsatt ligger i en svakt fallende trendkanal på kort sikt. Det kortsiktige motstandsnivået ved cirka 220 poeng er så vidt brutt opp, noe som er et positivt signal. Også volumutviklingen er positiv, men det negative trendbildet trekker ned. På mellomlang sikt vil brudd over motstanden ved 251 poeng være et kjøpssignal, mens brudd under 188 vil signalisere videre nedgang, sier analytikeren.-De langsiktige hausseindeksene har steget til over 20 poeng etter å ha vært under 10 på starten av vinteren. Dette indikerer at en langsiktig bunn er nådd og at den overskyggende pessimismen er på vei ut av markedet. Den kortsiktige hausseindeksen svinger mye. Den ligger nå i overkant av 30 poeng etter både å ha vært så høyt som 55 poeng og så lavt som 21 poeng tidligere i år. Markedsaktørene er veldig vinglete på kort sikt, og det er nå pessimistene som er i flertall, sier analytikeren.-Konklusjon: Markedet anses nøytralt på både kort sikt (1-6 uker) og mellomlang sikt (1-6 måneder), avslutter analytikeren.I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 222,28 poeng, opp 0,32 prosent.

Nyheter
Børs