- Svært høy risiko for en emisjon

DnB NOR Markets er positive til legemiddelaksje, men mener det vil være fornuftig å avvente en svært sannsynlig emisjon.

DnB NOR Markets - Foto: Scanpix
Børs

Clavis Pharma annonserte positive resultater fra sin fase II i går.- Konklusjonen må etter dette bli at mulighetene for å få på plass en partneravtale innen utgangen av året er forbedret, skriver DnB NOR Markets i dagens morgenrapport.Meglerhuset slår fast at det imidlertid fortsatt er langt frem til en eventuell godkjenning av et legemiddel.- Aktuelle partnere vil kunne foretrekke å avvente inntil de endelige fase II-dataene for Elacytarabine er klare. Endelige data vil ikke være klare før i Q3 eller Q4-2009 og innen den tid er det svært høy risiko for en emisjon, heter det i rapporten.DnB NOR Markets er positive til aksjen på lang sikt, men mener det vil være fornuftig å avvente en mulig emisjon.

Nyheter
Børs