Thriller verdt 79 millioner kroner

Høyesterett skal se nærmere på skattesak. Det dreier seg om 79 millioner kroner for Hurtigruten.

Foto: Scanpix
Børs

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å ta til behandling lagmannsrettsdom i søksmålet som tidligere Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS), nå Hurtigruten ASA, vant mot staten om skatt på gevinst ved salg av aksjer i Nor-Cargo ASA.Etter seieren i lagmannsretten meldte Hurtigruten 10. desember at selskapet kunne inntektsføres 79 millioner kroner i fjerde kvartal.

Nyheter
Børs