Trøim gjør grep med Seadrill

Avslutter TRS-avtale og inngår ny.

Tor Olav Trøim og kjæresten Celina Midelfart - Foto: Scanpix
Børs

Et selskap kontrollert av Tor Olav Trøim, John Fredriksens høyre hånd, har lukket en TRS-posisjon på 400.000 aksjer med diverse forfall og priser. Selskapet har samtidig inngått en tilsvarende TRS-avtale for like mange aksjer.Forfallet på den nye avtalen er 23. september med en innløsningskurs på 65,50 kroner.Trøim er direkte og indirekte eksponert i Seadrill gjennom 350.000 aksjer, 275.000 opsjoner og TRS-avtaler på 400.000 aksjer. Det er ingen endringer i eksponeringen etter dagens melding.

Nyheter
Børs