Underskuddet i 2009: 1.845 milliarder dollar

Underskuddet på statsbudsjettet i USA vil nå et rekordnivå på 1.845 milliarder dollar i år, viser nye beregninger fra budsjettkontoret i Kongressen.

Børs

I januar beregnet budsjettkontoret at underskuddet i budsjettåret 2009 vil beløpe seg til om lag 1.200 milliarder dollar. Nå er det beregnede underskuddet oppjustert til 1.845 milliarder dollar (11.787 milliarder kroner).Underskuddet på statsbudsjettet vil dermed tilsvare 13,1 prosent av USAs samlede bruttonasjonalprodukt (BNP). I budsjettåret 2008 ble underskuddet på statsbudsjettet 459 milliarder dollar, noe som tilsvarte 3,2 prosent av BNP.De nye beregningene bygger på budsjettplanen som ble lagt fram av president Barack Obamas administrasjon i februar.

Nyheter
Børs