Venter dramatisk svekkelse av dollar

Camilla Viland i DnB NOR Markets venter betydelig dollar-svekkelse, også på kort sikt.

Valutaanalytiker i DnB NOR Markets, Camilla Viland - Foto: Selskapet
Børs

I slutten april 2008 bunnet dollar ut på 4,95 kroner, og mange fryktet et ytterligere fall. Så kom finanskrisen. Da markedsaktører fryktet høyrisikovalutaer som norske kroner, stupte krona mot dollaren. Ved seks tilfeller etter oktober 2008 har USDNOK toppet seg på 7,3. I dag handles dollar noe mer stabilt på 6,8-nivå. Analytikeren tror ikke dette vil vare.- Den viktigste driveren i valutamarkedet om dagen synes være frykt og risikoaversjon. Dette er en utvikling dollaren tjener på gitt sin status som trygg havn. På et eller annet tidspunkt vil markedene snu og optimismen komme tilbake. Da bør dollaren svekke seg igjen (som vi har sett gjennom de siste dagene). I tillegg tror vi fokus da igjen vil rettes mot mer fundamentale forhold. Et forhold vi tror vil komme i fokus er de store offentlige underskuddene i USA. Obama anslår at underskuddet vil øke til 12 prosent, dette er gitt, etter vårt syn, relativt optimistiske prognoser på BNP-vekst i USA. Når underskuddene er så store vil det normalt genere en tilpasningsrespons i form av en svakere valutakurs. Vi tror det også vil skje for den amerikanske dollaren. Dermed tror vi på en svakere dollar innen ett år. De nærmeste 6 månedene venter vi at EURUSD fortsatt vil noteres rundt 1,30 mot euro. Om ett år ser vi for oss en valutakurs på 1,50, sier Camilla Viland til HegnarOnline.Flere analytikere er veldig positive til kronen, og spesielt har HSBC stukket seg frem, da de uttalte at kronen er "verdens beste valuta ". DnB NOR Markets opprettholder sitt positive syn på kronen.- Vi er positive til den norske kronen. Om volatiliteten i markedene faller og risikoappetitt tiltar bør dette være positivt for den norske kronen. Videre tror vi på en høyere rentedifferanse mot eurosonen enn det markedet priser inn. I tillegg venter vi at oljeprisen skal stige gjennom det neste året. Disse faktorene bør være positive for den norske kronen. Det faktum at norsk vekst er relativt bedre enn utviklingen hos våre handelspartnere og Norge er i den heldige posisjon at vi har offentlige overskudd og penger på bok. Dette bør også være positivt for kronen. Gitt disse forholdene venter vi at kronen skal styrke seg gjennom det neste året, og om ett år noteres til 8,20 mot euro, sier Viland.Viland tror da dollaren vil falle til 5,50 mot kronen innen 12 måneder, og tror på et fall til 6,54 kroner innen 3 måneder.Her kan du følge valutamarkedet i sanntid

Nyheter
Børs