Yara henter 2 milliarder kroner

Som annonsert, henter Yara penger i obligasjonsmarkedet.

Yara Fullgjødsel på trappa til Oslo Børs - Foto: Scanpix
Børs

Yara International ASA annonserte den 12. mars at selskapet ønsket å finansiere seg i det norske obligasjonsmarkedet. Etter lansering er emisjonen utvidet med også et 7-års lån med bakgrunn i etterspørsel fra markedet. Totalt emittert volum utgjør 1.925 millioner kroner.Emisjonsbeløpet er fordelt på fire lån som følger:

  • NOK 300 millioner i et lån med 3 års løpetid med flytende rente Nibor + 2,50%.NOK 300 millioner i et lån med 3 års løpetid med flytende rente Nibor + 2,50%.
  • NOK 300 millioner i et lån med 5 års løpetid med flytende rente Nibor + 3,75%.NOK 300 millioner i et lån med 5 års løpetid med flytende rente Nibor + 3,75%.
  • NOK 325 millioner i et lån med 5 års løpetid med fastrente og kupong 7,40%.NOK 325 millioner i et lån med 5 års løpetid med fastrente og kupong 7,40%.
  • NOK 1.000 millioner i et lån med 7 års løpetid med fastrente og kupong 8,80%.NOK 1.000 millioner i et lån med 7 års løpetid med fastrente og kupong 8,80%.
DnB NOR Markets og Nordea Markets har vært tilretteleggere av emisjonen.Innbetalingsdato for lånene med 3 og 5 års løpetid er 26. mars 2009.Innbetalingsdato for lånet med 7 års løpetid er 30. mars 2009.

Nyheter
Børs