Aker Solutions får hjelp fra utlandet

Aker Solutions har engasjert to internasjonale investeringsbanker. - Det er behov for å klargjøre forhold knyttet til de aktuelle transaksjonene, sier konsernsjef Simen Lieungh.

Simen Lieungh. Foto: Morten Holm / SCANPIX
Børs

Aker Solutions har i dag engasjert en internasjonal investeringsbank for å foreta en fornyet gjennomgang av transaksjonene som ble gjennomført 1. april 2009. En annen internasjonal investeringsbank er engasjert som rådgiver for å bistå Aker Solutions i konsernets videre strategiske arbeid.- Aker Solutions har de siste to ukene vært under et betydelig press, og det er behov for å klargjøre forhold knyttet til de aktuelle transaksjonene. Den ene investeringsbanken skal foreta en uavhengig gjennomgang slik at vi forhåpentligvis kan nærme oss en avklaring i denne saken, sier konsernsjef Simen Lieungh i Aker Solutions i en melding.Parallelt med dette arbeidet skal Aker Solutions, med medvirkning fra den andre rådgiveren, og med utgangspunkt i de foreliggende strategiske føringer, etablere en konkret aksjonsplan for utvikling av verdiene i de enkelte delene av Aker Solutions-konsernet.- Gjennom overtakelsen av selskaper fra Aker ASA-konsernet, har vi sikret oss verdifulle byggesteiner som gjør det mulig for Aker Solutions å ta nye posisjoner i viktige vekstmarkeder. Den internasjonale rådgiveren skal bistå oss slik at vi raskest mulig kan realisere verdipotensialet i de enkelte delene av Aker Solutions, sier Lieungh.De igangsatte arbeidene forventes å bli konkludert i slutten av mai i år.Inntil da vil virksomhetene som er kjøpt fra Aker ASA-konsernet bli opprettholdt som selvstendige enheter. Aker ASA har på sin side akseptert at oppgjøret for aksjene i de aktuelle selskapene Aker Oilfield Services, Aker DOF Deepwater, Odim og Midsund Bruk ikke vil skje før i slutten av mai.Det fremgår ikke av meldingen hvilke investeringsbanker som er engasjert.

Nyheter
Børs