Analytiker: Kjøp disse aksjene

Orion Securities snakker om glemt juvel, aksje som kan stige 70 prosent, overraskelser og oppjustert guiding. Her er dagens aksjetips.

1
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Stepstone (4,30) - en glemt internettjuvel. Stepstone har falt 73 prosent i kurs det siste året. Etter vår mening har aksjen blitt straffet for hardt av finanskrisen og avkjølingen i rekrutteringsmarkedet. Stepstone har en sterk finansiell stilling med netto rentebærende kontanter tilsvarende 28 prosent av børsverdien og positive kontantstrømmer. Vi kan ikke se at det er grunnlag for dagens store rabatt i aksjen, og med en oppside på 70 prosent lander vi på en kjøpsanbefaling• Norwegian (40,50) - overrasker positivt i svak sesong. Norwegian la i går frem en solid Q1-rapport preget av sterk kostnadsdisiplin. EBITDA kom inn på -102 millioner kroner, mens vår estimat lød på -175 millioner. Den positive resultatoverraskelsen kom på tross av oppstartskostnader på 35 millioner kroner i forbindelse med etableringen i København. Det gode Q1-resultatet og den oppjusterte guidingen får oss til å heve estimatene. Både DCF og relativ vurdering peker mot en fair value på 46-47 kroner per aksje.

Nyheter
Børs