Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker Asbjørn Taugbøl venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Hexagon Composites og Kongsberg Automative som kjøpskandidater.- Hexagon Composites har brutt den fallende trenden på mellomlang sikt og gitt kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 3,00 kroner vil signalisere oppgang til 3,73 kroner eller høyere. Aksjen har motstand ved ca. 4,00 kroner, mens det ligger støtte ved ca 3,00 kroner, samt ved 2,40 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytiker Asbjørn Taugbøl.- Kongsberg Automotive Holding brøt nylig den sterkt fallende trenden og ga kjøpssignal fra en liten dobbel-bunn-formasjon. Videre oppgang til 4,22 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har nå marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 3,70 kroner på økende volum. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Oppsiden er meget god; det er lite motstand før ved 28 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er dog overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Det er i tilfelle støtte ved 3,70 kroner, samt ved 3,15 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs