Analytiker: Kjøp og kjøp

Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives GGS som en kjøpskandidat på kort sikt mens Acergy får en vanlig kjøpsanbefaling.- Global Geo Services har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og innledet en stigende trendkanal på kort sikt. Positiv volumutvikling styrker aksjen og en videre oppgang på kort sikt indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 45-46 øre, mens det er motstand ved 66 øre. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Høy risiko. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier forskningssjef Geir Linløkken.- Etter å ha konsolidert mellom 31,75 og 47 kroner siden før jul i fjor, har Acergy nå brutt opp. Motstanden ved 47 kroner er brutt på økende volum og et signal om videre oppgang er utløst på økende volum. Ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved 47 kroner og en eventuelt stop loss kan settes ved 45-46 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Linløkken.

Nyheter
Børs