Analytiker: Kjøp og selg

Meglerhus snakker om attraktive tall, risikovillige investorer, høy vurdering og finanskrise. Her er dagens aksjetips.

1
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Tandberg (103,75) - legger frem resultatet etter børs i dag. Tandberg handles til en P/E på 11,6 for i år i følge våre estimater. Det mener vi er attraktivt for et selskap med netto rentebærende kontanter tilsvarende over 10 prosent av børsverdien og globalt markedslederskap innen en vekstbransje. Vi anbefaler derfor kjøp av Tandberg med et kursmål på 120. Risikovillige investorer anbefales å kjøpe før ettermiddagens resultat.• Kongsberg Gruppen (272,00) - forsvar bra, men den sivile delen sliter. Vi slapp tirsdag en selskapsrapport på Kongsberg Gruppen. Konklusjonen i denne er at de høye ambisjonene allerede er priset inn og at aksjen er høyt nok vurdert på dagens nivå. Vi anbefaler derfor å selge papiret og i stedet satse på selskaper med større potensial. Som en følge av finanskrisen er ordreinngangen i dette segmentet fallende, men en sterk ordrebok gjør at selskapet uansett vil kunne gå "på farta" en stund til.

Nyheter
Børs