Blom har signert avtale

Blom har signert en rammeavtale med det svenske Lantmõteriverket.

Børs

Ifølge en melding har Blom signert en rammeavtale med det svenske Lantmõteriverket.Avtalen har en forventet verdi på totalt105 millioner kroner over de neste 4,5 år. Det er ti dagers formell klagerett på den signerte kontrakten.I meldingen går det frem følgende:Prosjektet innebærer leveranse av LiDAR (laser) data over hele Sverige. Dataene vil i hovedsak bli brukt som utgangspunkt for en ny nasjonal høydemodell over Sverige, med et forventet dekningsområde på rundt 450 000 km¦.Blom er meget fornøyd med å bli valgt av Lantmõteriverket for å gjennomføre dette store landsdekkende prosjektet.

Nyheter
Børs