BNP-sjokktall fra England

Detaljhandelsomsetningen i Storbritannia kommer inn bedre enn ventet. Det gjør derimot ikke BNPen.

London
Børs

Ferske tall viser at detaljhandelsomsetningen i Storbritannia la på seg 0,3 prosent i mars. På årsbasis var veksten 1,5 prosent.Man hadde ifølge Bloomberg forventet et fall på 0,3 prosent kvartalsmessig og en vekst på 1,1 prosent for året.Foregående måneds omsetningstall ble revidert til -2,0 prosent fra en opprinnelig rapportert nedgang på 1,9 prosent på månedsbasis. Årstakten ble ikke revidert fra en opprinnelig meldt oppgang på 0,4 prosent.Samtidig viser tall at BNP i Storbritannia ramlet 1,9 prosent i første kvartal 2009 sammenliknet med fjerde kvartal i 2008. Det er det verste siden 1979.Året sett under ett falt BNP med 4,1 prosent.Her var det ventet et fall på kvartalsbasis på 1,5 prosent og en nedgang på årsbasis på 3,8 prosent.

Nyheter
Næringsliv