Dette skjer i dag - fredag

Her er finanskalenderen for fredag 24. april.

Børs

Dette skjer i dag:

 • Indre Sogn Sparebank: ResultatfremleggelseIndre Sogn Sparebank: Resultatfremleggelse
 • Eltek: Resultatfremleggelse, presentasjonEltek: Resultatfremleggelse, presentasjon
 • Frankrike: Privat forbruk mars 08:45Frankrike: Privat forbruk mars 08:45
 • Tyskland: IFO-undersøkelsen april 10:00Tyskland: IFO-undersøkelsen april 10:00
 • SSB: Naturgass, innenlands forbruk 10:00SSB: Naturgass, innenlands forbruk 10:00
 • SSB: Foreløpig energibalanse 10:00SSB: Foreløpig energibalanse 10:00
 • SSB: Veitrafikkulykker med personskade 10:00SSB: Veitrafikkulykker med personskade 10:00
 • SSB: Varehandel, omsetningsstatistikk 10:00SSB: Varehandel, omsetningsstatistikk 10:00
 • SSB: Åpnede konkurser 10:0010:00SSB: Åpnede konkurser 10:0010:00
 • SSB: Internasjonale reservar og valutalikviditet. 10:00SSB: Internasjonale reservar og valutalikviditet. 10:00
 • SSB: SSBmagasinet: Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter 10:00SSB: SSBmagasinet: Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter 10:00
 • Storbritannia: BNP første kvartal 10:30Storbritannia: BNP første kvartal 10:30
 • Storbritannia: Detaljhandel mars 10:30Storbritannia: Detaljhandel mars 10:30
 • Norges Bank: Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder gjesteforelesning på NHH,Norges Bank: Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder gjesteforelesning på NHH,
 • USA: Varige goder mars 14:30USA: Varige goder mars 14:30
 • USA: Nyhussalg mars 16:00USA: Nyhussalg mars 16:00
 • Dessuten legger følgende selskaper frem tall: 3M, Elisa, Ford Motor, Honeywell, Schlumberger, SEB, TeliaSonera, TietoEnator og VolvoDessuten legger følgende selskaper frem tall: 3M, Elisa, Ford Motor, Honeywell, Schlumberger, SEB, TeliaSonera, TietoEnator og Volvo
Kilder: TDN Finans, Finansavisen og SSB

Nyheter
Næringsliv