Domstein styrker arbeidskapitalen

Domstein har mottatt tilbud om ny finansieringsavtale.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Domstein ASA har mottatt tilbud om en ny finansieringsavtale for den norske virksomheten, går det frem av en melding.Innovasjon Norge har gitt et nytt lån på 70 millioner kroner og deltar sammen med Nordea Bank og Sparebanken Sogn og Fjordane i et syndikat med en finansieringsramme på 225 millioner kroner, hvorav 120 millioner er langsiktige lån.Refinansieringen øker ikke konsernets rentebærende gjeld, men gir en vesentlig styrking av arbeidskapitalen.

Nyheter
Børs