Et globalt aksjerally kan være i anmarsj

-Sannsynligheten er relativt stor for at vi nå har passert bunnen i aksjemarkedet, sier analysesjef Roger Berntsen. Står vi foran et rally?

Foto: Finansavisen
Børs

I sitt strateginotat for april skriver Roger Berntsen, analysesjef i Netfonds, at det er stor sannsynlighet for at vi har passert bunnen i aksjemarkedet.-Verdens aksjemarkeder steg i mars. Oslo Børs endte opp fem prosent, mens sentrale indekser i USA steg over åtte prosent. For året som helhet er aksjene her hjemme uendret (i snitt), mens de internasjonale børsene fremdeles sliter i negativt terreng. Når det er sagt kan et globalt aksjerally være i anmarsj, i alle fall ser det tekniske bildet relativt sterkt ut, sier Berntsen.-De siste månedene har vi 'kynisk' støttet oss til fundamentale prisingsindikatorer og sannsynlighetsutfall. Disse beregningene har vi tolket i den retning at aksjemarkedet her hjemme er langsiktig attraktivt på nivåer rundt 220 (OSEBX). Med andre ord mener vi at sannsynligheten er relativt stor for at vi nå har passert bunnen i aksjemarkedet, sier analysesjefen.-Vi mener det er viktig å understreke det faktum at aksjemarkedet og realøkonomien ikke går hånd i hånd. Vi har nå sett at aksjemarkedene har falt over 50 prosent fra toppen. For den som tenker langsiktig vil det ofte være klokt å stå i mot de daglige negative nyhetene, og posisjonere seg for oppsvinget som på ett eller annet tidspunkt vil komme, sier Berntsen.-Poenget er at de daglig negative nyhetene i aviser, TV og radio hovedsakelig handler om realøkonomien (arbeidsledighet, konkurser, tap etc.), og dessverre er det slik at investorer flest blir sterkt påvirket av disse inntrykkene og investerer deretter - selv om aksjekursene har stupt over 50 prosent. Historien har vist at aksjemarkedet ofte stiger betydelig mens nyhetsbildet fremdeles er svært negativt, sier Berntsen.-Slik vi ser det, prises aksjene på Oslo Børs til resesjonsnivåer, og sannsynligheten for at vi skal løfte oss fra resesjonsnivåene er større, enn det motsatte, vi er derfor optimister i den konjunkturfasen vi nå er inne i, avslutter Berntsen.I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 239,75 poeng, opp 0,88 prosent.

Nyheter
Børs