Forsøk på kursmanipulasjon i Aker?

Aker vil be Oslo Børs undersøke om det foreligger forsøk på kursmanipulasjon.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen
Børs

Aker har i formiddag sendt ut en presisering i kjølvannet av et oppslag i Dagens Næringsliv:"Dagens Næringsliv omtaler i dag Aker ASAs TRS-avtale i American Shipping-aksjer og etterlater et inntrykk av at disse avtalene innebærer nær 800 millioner kroner i framtidige kontantutlegg for selskapet.Det er ikke korrekt.Både resultateffekt og kontanteffekt av TRS-avtalen fremkommer løpende i Akers regnskaper, Aker betalte i 2008 ut 395 millioner kroner under denne avtalen, og i tillegg var det ved utløpet av året etablert et sikkerhetsdepot på 159 millioner kroner. I mars i år ble avtalen fornyet. I den forbindelse ble det innbetalt 309 millioner kroner til motparten i TRS-avtalen, hvorav 145 millioner ble dekket fra sikkerhetsdepotet. Strike i TRS-avtalen er nå 7 kroner per aksje, eksakt som børskurs.Ved årsskiftet hadde mor- og holdingselskapene i Aker-konsernet 4,7 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter. I presentasjonen av kvartalsresultatet opplyste Aker at kontantbeholdningen vil bli redusert med om lag 2 milliarder kroner gjennom året før den igjen vil bygge seg opp. Alle effekter av TRS-avtalen er naturligvis medregnet og endrer ikke denne prognosen.Avslutningsvis vil vi presisere at en TRS-avtale ikke er en avtale om kjøp av aksjer, det er et kontantavregnet instrument uten rettighet til å få levert den underliggende aksjen.Av hensyn til aksjonærfellesskapets interesser vil Aker nå be Oslo Børs undersøke om det foreligger forsøk på kursmanipulasjon i Aker-aksjen eller i aksjen i andre Aker-selskaper."Aker-aksjen faller 0,7 prosent til 109,25 kroner.Kjell Inge Røkke møter pressen for å kommentere Aker-sirkuset klokken 14.00 i dag. Seansen følger du LIVE her på HegnarOnline

Nyheter
Børs