Fra 634 mill. til 489 mill til Norske Skog

Norske Skogs IR-direktør Jarle Langfjæran er ikke fornøyd med resultatene som har kommet frem i media.

Foto: iStockphoto
Børs

Norske Skog ønsker å korrigere sammenligningstallet for brutto driftsresultat i fjerde kvartal 2008 fra 634 millioner kroner til 489 millioner kroner. IR-direktør Jarle Langfjæran i Norske Skog sier til TDN Finans at tallet på 634 millioner kroner, som har figurert i mediene, ikke er sammenlignbart.-489 millioner kroner er vårt brutto kvartalsresultat i første kvartal i fjor. Fordi realiserte gevinster/tap for valutasikring av kontantstrøm skulle innregnes i bruttoresultat ble det rapportert 634 millioner kroner. Denne presentasjonsmåten ble forlatt fra og med andre kvartal, sier Langfjæran til TDN Finans.I skrivende stund omsettes Norske Skog-aksjen for 15,85 kroner, opp 5,32 prosent.

Nyheter
Børs