Godt nytt fra Photocure

- Godkjennelsen er viktig for Photocure, sier Kjetil Hestdal, administrerende direktør i selskapet.

Foto: HegnarOnline
Børs

Photocures Metvix i kombinasjon med Aktilite CL 128 er godkjent av kanadiske helsemyndigheter for behandling av aktinisk keratoes og overflatisk basalcellekarsinom, går det frem av en melding.- Godkjennelsen av Metvix krem i kombinasjon med Aktilite CL128 i Canada er viktig for Photocure. Vi ser frem til lanseringen av Metvix og Aktilite i dette interessante markedet, sier Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure, ifølge meldingen.Les mer her

Nyheter
Børs