- Ikke selg aksjene nå

Luxo-styret jobber med alternative bud.

Børs

I morges ble det kjent at Glamox har kjøpt 5,86 millioner Luxo-aksjer til kurs ni kroner, og har dermed 46,6 prosent. Det ble varslet bud på Luxo.Styret i Luxo ASA har sendt ut en melding hvor det vises til budet. Etter denne meldingen ble sendt ut har Glamox ASA ervervet ytterligere aksjer, slik at de nå har ervervet i alt rundt 48 prosent.Styret arbeider fortsatt med alternative bud og oppfordrer samtlige aksjonærer til å avvente styrets snarlige avklaring av dette arbeidet, og derfor ikke selge sine aksjer til Glamox nå. Det gjøres oppmerksom på at Glamox gjennom sitt erverv utløser krav om pliktig tilbud til samtlige gjenværende aksjonærer i Luxo på ni kroner per aksje, og at alle aksjonærer derfor er sikret dette tilbudet.Styret i Luxo ASA vil komme med en uttalelse om det pliktige tilbudet senest én uke før tilbudspliktens utløp. Styret minner om at resultatet for 1. kvartal 2009 er planlagt offentliggjort 12. mai 2009.Luxo-aksjen stiger 14,9 prosent til ni kroner.

Nyheter
Børs