Kredittilsynet advarer mot to aksjeselgere

- Ikke kjøp aksjer fra disse to selskapene, sier Kredittilsynet.

Direktør i Kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo og styreleder Finn Hvistendahl - Foto: Scanpix
Børs

Kredittilsynet har oppdatert sin svarteliste, og lagt til to nye selskaper. Disse er HCS Worldwide og Liberty Advisory Group, Inc. Blir du kontaktet av disse selskapene, bør du være meget skeptisk, advarer Kredittilsynet.Norske investorer har blitt bedt om å betale inn en forhåndsavgift for å handle aksjer.Advarsel Kredittilsynet gjør oppmerksom på at HCS Worldwide og Liberty Advisory Group, Inc ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov. Dette innebærer at Kredittilsynet ikke har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent de tjenestene som selskapet tilbyr. Kredittilsynet anbefaler derfor investorer å ikke inngå avtaler eller overføre verdier til HCS Worldwide.Kilde: Kredittilsynet

Nyheter
Børs