Krisebank leverer bedre enn ventet

Citigroup har vært i dyp krise det siste året. Men resultatet for første kvartal 2009 kan karakteriseres som meget oppløftende.

Børs

Den kriserammede banken Citigroup leverer et resultat på -0,18 dollar per aksje fra videreført virksomhet i første kvartal 2009.Det var ventet en EPS på -0,34 dollar i første kvartal 2009. Dette ifølge estimater fra Thomson Financial.Resultatet tilsvarer et netto tap på 2,48 milliarder dollar.Fasit for tilsvarende periode året før var på -1,02 dollar per aksje, melder banken fredag.Omsetningen fra videreført virksomhet i første kvartal var 24,8 milliarder dollar, opp fra 13,22 milliarder samme periode året før.Selskapet rapporterte 7,3 milliarder dollar i kredittap og økte tapsreservene med 2,7 milliarder dollar.

Nyheter
Børs