Krisen koster 26.800 milliarder kroner

Det internasjonale pengefondet IMF har sett nærmere på hvor mye penger som har gått tapt i den internasjonale økonomiske krisen.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Det internasjonale pengefondet IMF har beregnet at verdens finansinstitusjoner vil tape over 4.000 milliarder dollar, tilsvarende ca. 26.800 milliarder norske kroner, i den internasjonale økonomiske krisen. Anslaget ble offentliggjort tirsdag, og det nøyaktige beløpet er ifølge IMF 4.054 milliarder dollar. Det er nesten dobbelt så mye som anslaget IMF gjorde i januar, da tapet ble beregnet til 2.200 milliarder dollar.Ifølge IMF vil amerikanske banker og kredittinstitusjoner tape vel 2.700 milliarder dollar, mens europeiske tap blir anslått til 1.193 milliarder. Japans tap beregnes til 149 milliarder dollar.Beregningene ble offentliggjort i IMFs Global Financial Stability Report.

Nyheter
Børs