Lakseprisen ned

I forrige uke falt eksportprisen for fersk laks.

Børs

Forrige uke var eksportprisen for fersk laks på kroner 32,40 per kilo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med uke 15 da prisen var 33,70 kroner per kilo.I forrige uke endte eksportkvantumet for fersk laks på 9269 tonn, mot 7742 tonn i uke 15. Dette er en økning på hele 19,7 prosent.Det ble eksportert 371 tonn frossen laks i forrige uke, og prisen var 30,20 kroner per kilo.

Nyheter
Næringsliv