Mohn og Bull flagger i Otrum

Frederik Wilhem Mohn lukker sin terminkontrakt på 2,199,000 aksjer i Otrum.

Børs

Frederik Wilhem Mohn lukker sin terminkontrakt på 2,199,000 aksjer i Otrum med forfall 2. juni 2009, i dag 24. april 2009, melder selskapet. Etter dette har Mohn 5.501.100 aksjer i selskapet, tilsvarende 25,12 prosent.Samtidig er det blitt kjent at Bull Tankrederi AS på motstående side endrer datoen for sitt tilbakesalg av 2,199,000 OTR fra 2. juni 2009, til i dag 24,april 2009. Etter denne transaksjonen har Bull Tankrederi AS ingen aksjer i Otrum.

Nyheter
Børs