Negativt tall fra USA

Ledende indikatorer i USA fortsetter fallet.

Foto: Sean Hayford O'Leary - Creative Commons
Børs

De såkalte ledende indikatorene i USA falt med 0,3 prosent i mars. Ifølge Reuters var det ventet et fall på 0,2 prosent.Ledende indikatorer Indeksen sammenfatter 11 forskjellige økonomiske indikatorer, og er en indeks som ser seks måneder frem i tid. Er tallet positivt, er dette tegn på en oppadgående konjuktur, mens negative tall er en indikator på en fallende konjunktur.

Nyheter
Børs