Norske Skog med resultatvarsel

- Resultatet i første kvartal 2009 blir vesentlig svakere enn i fjerde kvartal 2008, opplyser Norske Skog. - Volumene er svakere enn vi hadde ventet, sier kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie til HegnarOnline.

Spetalen og Stordalen Foto: Finansavisen
Børs

Norske Skog har som vanlig sendt ut informasjon til markedet før "Silent period" tar til i forkant av resultatfremleggelsen 7. mai. Denne gangen er budskapet mer dramatisk enn det pleier å være.Det opplyses at det har vært svak etterspørsel i begynnelsen av 2009, noe som til en viss grad har sammenheng med reduserte kundelager. Norske Skog har møtt denne situasjonen med omfattende nedetid ved flere fabrikker. Primært av denne årsaken er resultatet i første kvartal 2009 vesentlig svakere enn i fjerde kvartal 2008. Resultatet er likevel noe bedre enn i første kvartal 2008.I brutto driftsresultat inngår også negative omregningsdifferanser på kundefordringer og leverandørgjeld, i hovedsak fordi NOK har styrket seg mot andre valutaer i løpet av første kvartal.Spesielle poster som ikke er medtatt i brutto driftsresultat før og etter avskrivninger:

  • Redusert verdi på kraftkontrakter blir kostnadsført med rundt 1,35 milliarderRedusert verdi på kraftkontrakter blir kostnadsført med rundt 1,35 milliarder
  • Resultateffekter fra salg av Norske Skog Steti blir inntektsført med rundt 120 millioner kronerResultateffekter fra salg av Norske Skog Steti blir inntektsført med rundt 120 millioner kroner
Finansposter (eksklusive netto rentekostnader) og valutaforhold:
    Gevinst på valutasikring og resultateffekter fra terminering av renteswapper er inntektsført med rundt 150 milllioner kronerGevinst på valutasikring og resultateffekter fra terminering av renteswapper er inntektsført med rundt 150 milllioner kroner
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog sier til HegnarOnline at det er en helt normal prosedyre å sende ut en guiding til markedet i forkant av resultatfremleggelse, men at hovedpunktet denne gangen er at volumene er svakere enn selskapet hadde ventet.Du finner flere detaljer i dagens melding

Nyheter
Børs