Omstridt selskap forsvinner fra børsen

Oslo Børs har nå varslet det omstridte selskapet om at de kommer til å bli avnotert fra Oslo Axess. Grunnen skal være at PetroProd er i konkursforhandlinger.

Foto: AP
Børs

PetroProd blir nå avnotert fra Oslo Axess. Oslo Børs har nylig varslet selskapet via brev om dette.Børsen viser til at selskapet er i konkursforhandlinger.Tirsdag morgen ble det kjent at Berge Gerdt Larsens riggselskap er satt under offentlig administrasjon. Det skjer etter mislighold av to obligasjonslån på over to milliarder kroner.- Det er mange obligasjonseiere som har en syk virkelighetsoppfatning. Mange tror at ikke Berge Gerdt Larsen gjør en god jobb med å bevare verdiene, men det er bare tøys, uttalte styreleder Jon Skabo da.

Nyheter
Børs