Resultatet blåst bort i elendig kvartal

Ledelsen i Data Respons er ikke fornøyd med kvartalstallene. 2009 startet med oppsigelser i Danmark.

Foto: iStockphoto
Børs

I første kvartal 2009 omsatte Data Respons for 218,3 millioner kroner, mot 174,1 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et driftsresultat på 2,9 millioner kroner, mot 8,9 millioner kroner året før. Resultat før skatt endte på 1,7 millioner kroner, mot et resultat på 8,8 millioner kroner i samme periode året før.Ordrereserven var på 461 millioner kroner,- Kvartalet er preget av ekstraordinære kostnader ved flere løsningsprosjekter og brå nedgang i etterspørselen etter tjenester. Vi er ikke fornøyd med det negative resultatet fra Danmark og har gjennomført en rekke tiltak. Prosjektene er avsluttet, vi har gjennomført bemanningsreduksjon og en rekke kostnadsreduserende tiltak som vil bidra til å forbedre situasjonen i den danske organisasjonen, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons.Kvartalstallene finner du her.

Nyheter
Børs