Røkke kan tjene på rentesmell

Kjell Inge Røkke kan tjen 60 millioner ekstra når/hvis Aker Solutions-ratingen blir nedgradert.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen
Børs

Finansavisen skriver lørdag at låneopptakene i Aker Solutions kan medføre at ratingbyråene senker selskapets kredittrating, noe som automatisk vil gi 1,25 prosent høyere rente til långiverne.I forbindelse med oppkjøpene av Aker-selskapene ble det opplyst at inntil 2 milliarder kroner skulle finansieres med obligasjonslån til 500 rentepunkter over Nibor-renten. Dersom Aker Solutions kredittrating blir nedjustert fra BBB til BB, noe som er sannsynlig, vil det i tillegg påløpe ytterligere 125 rentepunkter.Kjell Inge Røkkes Aker har allerede gått inn for å ta én milliard av lånet på to milliarder kroner. Dessuten har Folketrygdfondet, på vegne av Statens obligasjonsfond, tegnet seg for ytterligere 500 millioner kroner.For Aker betyr den sannsynlige nedgraderingen at renteinntektene på obligasjonslånet vil øke med 12,5 millioner kroner per år, noe som summerer seg opp til 60 millioner kroner over lånets løpetid på fem år.

Nyheter
Børs