- Røkke og co. opptrer ulovlig

Ikke nok med at Kjell Inge Røkke er i hardt vær i Aker-saken. Nå hevdes det også at hans Aker Seafoods regelrett bryter loven.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen
Børs

Røkke-selskapet Aker Seafooods driver med seddelfusk, presser fiskerne ulovlig for å få dem til å underskrive at fisken er dårligere enn den er, og misbruker offentlige tilskudd.Disse påstandene blir fremført i Fiskeribladet Fiskaren av leder i Norges Kystfiskarlag Paul Jensen, og han uttaler at han selv har begått regelbrudd ved å skrive under sedlene. Han mener seg presset av kjøperen og står frem for å få slutt på uvesenet, skriver dn.Produksjonsdirektør Johannes Palsson i Aker Seafoods avviser at selskapet har brutt regler.

Nyheter
Børs