Salmar må fjerne syk laks

Mattilsynet har pålagt SalMar å fjerne syk laks fra Værøya. Fisken på anlegget har en kost på 23 millioner kroner og må fjernes innen 3. mai.

Børs

SalMar fikk fredag 17. April et forhåndsvarsel fra Mattilsynet om fjerning av fisk på lokalitet Værøya i Sør-Trøndelag, med påvisning av PD-virus. På lokaliteten står det 1,72 millioner fisk med gjennomsnittsvekt 0,42 kg. Fisken har per i dag en produksjonskost på ca. 23 millioner, heter det i en børsmelding.SalMar har hele tiden vært i dialog med Mattilsynet, og mottok i dag, fredag 24 april, Mattilsynets endelige vedtak. I dette vedtaket pålegges SalMar å fjerne fisken innen søndag 3. Mai 2009. SalMar vil etterkomme Mattilsynets vedtakFor å begrense tapet knyttet til dette jobber SalMar med å selge denne fisken i rund, frosset tilstand. Dersom man ikke lykkes med dette vil fisken bli destruert. SalMar jobber også med tiltak for å kompensere bortfall av produksjon og slaktekvantum i 2009 og 2010, gjennom å ta ut økt potensial på eksisterende biomasse samt foreta et tilleggsutsett av smolt vår/sommer 2009. SalMar vil gjennom dette begrense det økonomiske tapet knyttet til PD utbruddet betydelig, heter det i meldingen fra selskapet.Nettoeffekt av ovennevnte tiltak, vil SalMar kunne redegjøre nærmere for i forbindelse med presentasjon av Q1, onsdag 6. Mai.Aksjen stiger likevel 5,9 prosent fredag, til 36 kroner.

Nyheter
Børs