Slik hadde staten fått FULL Røkke-kontroll

For en relativt beskjeden sum kunne staten med letthet hatt full kontroll i den betente Røkke-saken. Løsningen finnes i allmenaksjeloven.

Fv.: statsminister Jens Stoltenberg, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen - Foto: Scanpix
Børs

Røkke-saken ruller videre og det samme gjør Akers forhandlinger med selskapet.Les også: Røkke må legge seg paddeflat før lørdag? Men hadde staten lagt 500 millioner kroner på bordet og kjøpt opp fattige fem prosent av selskapet hadde de hatt full kontroll i denne saken.Dette ble diskutert i dagens utgave av HegnarTV. Se hele sendingen her!Årsaken til dette finner man i allmenaksjeloven:§ 5-7. Ekstraordinær generalforsamling(1) Styret, bedriftsforsamlingen eller lederen for bedriftsforsamlingen kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.(2) Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen,skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.Til dagens verdi på Aker Solutions ville det kostet staten 500 mill. å kjøpe 5% av selskapet. Med 5% her kan staten kalle inn til generalforsamling når de vil, og dermed få behandlet ulike saker de måtte ønske.Uansett tyder mye på at 5% direkte eierskap ville gitt staten mer å si i denne konkrete saken, og bedre kontroll på Røkke, enn med 30% i Aker Holding, slik situasjonen er nå.Arbeiderpartimedlemmet og finansmannen Ove Gusevik uttalte til dn fredag at han mener staten nettopp bør foreta seg et slikt oppkjøp i Aker Solutions.

Nyheter
Børs