Sylvia Brustad roser Røkke

Etter å ha blitt harselert med av Kjell Inge Røkke, svarer næringsminister Sylvia Brustad med å rose ham for å være opptatt av å finne en løsning på Aker-striden.

Kjell Inge Røkke og Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad - Foto: Scanpix
Børs

- Staten og Aker har vært noe uenige om framgangsmåten. Men det viktigste nå er at vi er inne på et spor hvor det forhåpentlig kan finne en løsning, og jeg er glad for at Røkke er åpen for det, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) til NTB.Dette sa RøkkeKjell Inge Røkke gjorde narr av opphetede uttalelser Brustad kom med i dagene etter Aker-transaksjonene, og ikke minst dialekten hennes, da han la fram sin versjon av saken onsdag. Brustad vil ikke kommentere den sterke kritikken av hennes opptreden og person, men velger å rette oppmerksomheten mot saken og veien videre.Prisrabatt?- Det er positivt at Kjell Inge Røkke er opptatt av å finne en løsning. Det er vi også opptatt av, for å sikre arbeidsplasser og kompetanse i Norge. Derfor er det viktig at vi nå får gjennomført den uavhengige gjennomgangen av transaksjonene, sier hun.Næringsministeren er mindre opptatt av kritikken som har vært rettet mot prosessen i forkant av transaksjonene og det overordnede kravet om at handlene skal annulleres. Kjell Inge Røkke utelukker ikke at en løsning som begge parter kan leve med, er at handlene gjennomføres, men med en annen pris. Dette poenget står også sentralt i Brustads uttalelser.Ny vurdering- Vi har ment at denne saken hører hjemme i generalforsamling, men nå er det positivt at Røkke i dag sier at han også er åpen for en løsning. Det viktige er at vi får en uavhengig gjennomgang av transaksjonene, sier hun onsdag.- Det sier Røkke også. Er det nettopp denne nye verdivurderingen som er nøkkelen til en løsning, Brustad?- Jeg vil ikke forskuttere hva som er løsningen, det viktige er at vi finner en løsning, sier hun.Kjell Inge Røkke sa onsdag han aldri kom til å gi seg hvis han har rett i at transaksjonene har gått riktig for seg. Han lovet imidlertid at den nye, uavhengige vurderingen skal drøftes blant eierne i starten av juni, og at det skal utarbeides en handlingsplan basert på den. (©NTB)

Nyheter
Børs