Tre faktorer som kan løfte aksjemarkedet

-Så godt som alle skarpe resesjoner i etterkrigstiden har blitt fulgt av skarpe oppsving, sier analytiker og trekker frem en rekke positive faktorer.

To glade tradere på Wall Street - Foto: AP
Børs

Verdensøkonomien har siden i fjor høst befunnet seg i et fritt fall. Den siste måneden har vært preget av flere positive momenter. Spørsmålet som alle stiller seg nå, er naturligvis hvor mye hold det er i børsoppgangen.- Svaret avhenger av om det frie fallet i verdensøkonomien vil bli fulgt av kun en moderasjon i falltakten eller et skarpt oppsving. Så godt som alle skarpe resesjoner i etterkrigstiden har blitt fulgt av skarpe oppsving, og dette taler i utgangspunktet for et positivt markedssyn, skriver Orion Securities i dagens rapport.Av faktorer som peker mot en skarp rekyl i den økonomiske aktiviteten, nevner analytikeren:• Vi vil snart se effekten av de mange finans- og pengepolitiske stimulansetiltakene.• Den ekstreme panikksparingen, spesielt det siste halve året, kan bety at det har bygget seg opp et betydelig oppdemmet behov som kan bli utløst når pessimismen slipper taket.• Fremvoksende økonomier har stått for 60 prosent av veksten i verdensøkonomien dette tiåret. Det er nå flere tegn til at kinesisk økonomi har passert bunnen og er i ferd med å akselerere.- Vi har de siste ukene konkludert med at minste motstands vei er oppover i aksjemarkedet. Som en følge av den siste tidens himmelfart på Oslo Børs sammen med usikkerheten rundt den videre utviklingen i verdensøkonomien, nedgraderer vi vårt markedssyn fra positivt til nøytralt, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs