Venter positivt resultat i 2009

- I 2009 vil se effektene av de strukturelle endringene, sier konsernsjef Rolf Domstein.

Børs

Ifølge konsernsjef Rolf Domstein venter Domstein et positivt resultat i 2009 og betydelige forbedringer i resultatet i alle av selskapets virksomheter, melder TDN Finans.I 2008 fikk selskapet et resultat før skatt på -40 millioner kroner og et driftsresultat på -27 millioner kroner.- Vi gjorde en del strukturelle endringer i 2008 og foretok en opprydning i konsernet og det medførte mye nedskrivninger i balansen. I 2009 vil se effektene av de strukturelle endringene, sier Domstein.Ifølge nyhetsbyrået sier konsernsjefen at selskapet har jobbet lenge med å få en langsiktig finansieringsavtale og at de nå slipper mye arbeid rundt å refinansiere kortsiktig gjeld hvert år. Gjennombruddet var da Innovasjon Norge ble med på avtalen med de to andre bankene på finansieringsrammen på 225 millioner, der 120 millioner er langsiktig lån.Domstein sier videre at bakgrunnen for dette ikke var utfordringer vedrørende lånebetingelser.- Det har ikke vært betalingsproblemer men vi har brukt unødvendig mye tid på å refinansiere alle lånene hvert år. Nå får vi mer langsiktighet i det.

Nyheter
Børs