Vurderer DnB NORs rolle

Kredittilsynet bekreftet tirsdag at tilsynet har satt i gang undersøkelser overfor enkelte verdipapirforetak og deres rolle i Aker-transaksjonene.

Kjell Inge Røkke (ute av fokus) og statsminister Jens Stoltenberg - Foto: Scanpix
Børs

Selv om Kredittilsynet av prinsipielle grunnet ikke vil navngi hvilke foretak det dreier seg om, er det klart at DnB NOR Markets må være ett av dem fordi det er herfra Aker-selskapene i sin børsmelding opplyser de har fått sin «opinion of fairness», en uavhengig vurdering.- Hvis Kredittilsynet trenger informasjon, er de hjertelig velkommen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Bentestuen i DnB NOR til NTB.Han forsikrer at banken ikke på noen måte har vært rådgiver i denne saken, men utelukkende regnet på de tall Aker-selskapene selv har skaffet til veie.Ingen verdivurdering- Det dreier seg her om en handel mellom nærstående selskap. Det er bakgrunnen for at vi har utført noen regnestykker, men vi har ikke i DnB NOR Markets gjennomført en egen verdivurdering av de selskaper som skiftet eier innenfor Aker-systemet, sier Bentestuen.Han forsikrer at banken ikke har noe imot det dersom Kredittilsynet har behov for å undersøke DnB NOR Markets rolle.- Det vi har gjort betrakter vi som en teknikalitet der input fra Aker er avgjørende for det resultat vi kommer fram til. Det er en meget begrenset oppgave, sier Bentestuen.Ti har meldt segDen gjennomgangen av prosessen rundt transaksjonene i Aker Solutions som departementet nå vil ha utført, skal overlates til uavhengige finansielle og juridiske eksperter.Hele oppdraget blir satt bort på anbud, og allerede tirsdag ettermiddag hadde i alt 10 firmaer meldt seg på anbudskonkurransen. Det er kjente advokatfirmaer og dessuten har Pareto Securities meldt sin interesse. Pareto kjenner Aker-selskapene godt og har hatt flere oppdrag for dem tidligere. Senest onsdag skal det være klart hvem som får oppdraget.Den andre undersøkelsen som departementet har bedt Aker Holding gjennomføre, vet man foreløpig ikke mye om.Det er statens representant i styret, Berit Kjøll, som skal sørge for at gjennomgangen av handelen mellom Aker Solutions og Aker ASA blir gjennomgått. Hvordan det skal skje, er imidlertid ikke kjent ennå.

Nyheter
Børs