Denne uken velger analysesjef Bengt Jonassen i RS Platou Markets å foreta endringer i den anbefalte porteføljen. Fred. Olsen Energy kastes ut til fordel for Hydro.
Dermed består porteføljen av følgende aksjer:
• Telenor• Cermaq• Opera Software• DnB NOR• Noreco• HydroI løpet av forrige uke gikk porteføljen opp 3,2 prosent. Det gir en avkastning på 17,1 prosent hittil i 2009.