I dagens morgenrapport fra Orion Securities får Sparebank1 Nord-Norge en kjøpsanbefaling mens Seadrill får en salgsanbefaling.•
Sparebank1 Nord-NorgeSeadrill
(65,00) - det beste bankkjøpet? Sparebank1 Nord-Norge la for tre uker siden frem en god Q1-rapport. Justert EPS for Q1 landet på 2,59 mot vårt anslag på 2,42. Sparebank1 Nord-Norge handles for tiden til en 2009-pris/bok-faktor på 0,72 mens P/E er på 7,0. Dette representerer en rabatt på henholdsvis 15 prosent og 40 prosent i forhold til et gjennomsnitt av sammenlignbare sparebanken (MORG, MING og ROGG). Med en oppside på 44 prosent i forhold til vårt kursmål anbefaler vi kjøp av grunnfondsbeviset.• (79,90) - ta gevinst på oljepris og korrupsjonsrisiko. Seadrill har prestert et solid rally i vår, men vi anbefaler nå å ta gevinst. Dels nærmer aksjen seg vårt DCF-baserte fair value-anslag på 90, noe som tilkjennegir at mye av oppsidepotensialet er tatt ut. Dernest ble utsiktene for oljeprisen noe mørkere i løpet av forrige uke etter rapporter om nedjustert etterspørsel og svakere OPEC-disiplin. Til sist meldte Dagens Næringsliv lørdag at en korrupsjonsskandale er under opprulling i Brasil. I følge Transparencia Brasil har Seadrill inngått kontrakter med Petrobras for 18 milliarder kroner uten konkurranse.